Předčasný starobní důchod a zvýšení důchodu za výdělečnou činnost

Otázka:

Dobrý den,
dohledávám informace k možnosti navýšení důchodu. Dříve jsem odešla do předčasného důchodu, ale nyní mám již nárok na důchod starobní. Ve vaší poradně jsem našla tuto informaci z 1. 4. 2014:

„Péče o osobu blízkou a přepočítání starobního důchodu
Při dosažení důchodového věku nedochází k žádnému přepočítání dříve přiznaného předčasného důchodu. Nic na tom nemění péče o osobu závislou v druhém nebo vyšším stupni závislosti, neboť péče je tzv. náhradní dobou pojištění a ta se po vzniku nároku na důchod nehodnotí. Za den vzniku nároku na předčasný starobní důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

Ze stejného důvodu není možné žádat o navýšení starobního důchodu za dobu výkonu výdělečné činnosti vykonávané současně se starobním důchodem (po dosažení důchodového věku).“

Z poslední věty mi vyplývá, že pokud jsem byla poživatelkou předčasného důchodu a nyní starobního a budu pracovat, nemohu po odpracovaných 360 dnech žádat o navýšení důchodu – je to opravdu tak?

Odpověď:

Předčasný starobní důchod a zvýšení důchodu za výdělečnou činnost

Ne není, celá vámi citovaná odpověď se týká péče o osobu závislou na péči jiné osoby, tj. z důvodu péče není možné přepočítávat předčasný starobní důchod a z důvodu péče není možné navyšovat starobní důchod.

Za výkon výdělečné činnosti, ze které se odvádí sociální pojištění, si za dobu po dosažení důchodového věku, můžete o zvýšení důchodu požádat. To platí také u předčasného starobního důchodu.