Péče o osobu blízkou a přepočítání starobního důchodu

Otázka:

20 let jsem pracovala u jednoho zaměstnavatele a 3 roky před nárokem na klasický důchod jsem byla nucena odejít. Odešla jsem dohodou s odstupným. Následně jsem byla nemocná – téměř rok. Po uplynutí maximální doby nemoci jsem se byla nucena rozhodnout. Zažádat o předčasný důchod anebo jít na pracovní úřad. Vzhledem k tomu, že v inkriminované době vláda rozhodla o tom, že kdo bude na PÚ více jak 2 měsíce, bude nucen vykonávat veřejně prospěšné práce. Toho jsem se zalekla, a proto jsem tedy zažádala o předčasný důchod. Po 2 měsících mě onemocněla maminka a já se o ní byla nucena starat. Byl mi přiznán příspěvek na péči, který je mi vyplácen dosud. Tento příspěvek byl pro mě vlastně dalším příjmem. Od ledna loňského roku mám již nárok na klasický důchod. Mohu si zažádat tedy o přepočet důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Péče o osobu blízkou a přepočítání starobního důchodu

Při dosažení důchodového věku nedochází k žádnému přepočítání dříve přiznaného předčasného důchodu. Nic na tom nemění péče o osobu závislou v druhém nebo vyšším stupni závislosti, neboť péče je tzv. náhradní dobou pojištění a ta se po vzniku nároku na důchod nehodnotí. Za den vzniku nároku na předčasný starobní důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

Ze stejného důvodu není možné žádat o navýšení starobního důchodu za dobu výkonu výdělečné činnosti vykonávané současně se starobním důchodem (po dosažení důchodového věku).