Pracující důchodce a zvýšení důchodu

Otázka:

Starobní důchod pobírám od 1. 1. 2008. Práci jsem nepřerušila a pracuji plně dále. Chtěla bych pracovat ještě 2 roky. Prosím, jestli si pak po ukončení můžu nechat  přepočítat důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pracující důchodce a zvýšení důchodu

Doba pojištění pro zvýšení důchodů pracujících důchodců se hodnotí nejdříve od 1. 1. 2010.

Pokud vaše výdělečná činnost trvá nepřetržitě, můžete si požádat po dvou letech výdělečné činnosti. Jestliže v zaměstnání skončíte a odpracujete alespoň 360 dní, můžete si také o zvýšení důchodu požádat.

Pokud jste tak ještě neučinila, můžete již nyní požádat o zvýšení důchodu za roky 2010 a 2011 a v roce 2014 budete moci požádat o zvýšení důchodu za roky 2012 a 2013. Neodpracujete-li poté dva roky, ale alespoň 360 dní a skončíte, budete si opět moci požádat o zvýšení důchodu. Podrobnější informace naleznete v článku Zvýšení důchodů pracujících důchodců.