Pracovala jsem na Slovensku, kdy je pro mě výhodné odejít do důchodu?

Otázka:

Do konce roku 1993 jsem žila a pracovala na Slovensku, od roku 1994 v Čechách. Narodila jsem se 19.1.1954 a mám 2 děti. Kdy je pro mě výhodné odejít do důchodu? Na OSSZ mi řekli koncem roku 2014 a v Praze -říjen 2015.
I když podle tabulky jsem mohla jít do důchodu teď záři 2013. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pracovala jsem na Slovensku, kdy je pro mě výhodné odejít do důchodu?

Podle popisu vaší situace, budete jednou pobírat starobní důchod ze Slovenska, za dobu odpracovanou do roku 1993 na Slovensku a od České správy sociálního zabezpečení budete pobírat důchod „pouze“ za roky odpracované v ČR – podrobněji rozepsáno např. zde.

Důchodového věku v Česku skutečně dosáhnete 19.9.2013. Pokud si přečtete některé mé odpovědi na obdobné téma, zjistíte, že nejsem moc velkým zastáncem tvz. práce nad nárok bez pobírání důchodu. Je třeba si uvědomit, že za dobu, po kterou si zvyšujete důchod, každý měsíc jednu splátku důchodu státu necháváte. Je tedy třeba zhodnotit, jakou návratnost bude mít takové počínání. Bohužel nemám k dispozici informace potřebné pro detailní porovnání, ale vzhledem k tomu, že důchod z ČR budete dostávat zhruba za 20 let doby pojištění, odhadoval bych návratnost takového počínání na cca 7 let. Výhodnost jakéhokoliv postupu je tedy odvislá od délky pobírání důchodu.

Níže přikládám tabulku, ve které si můžete zjistit, o kolik se vám zvýší starobní důchod a k jakému datu. Obecně činí 1,5 % 200 až 250 Kč navíc – k přesnějšímu odhadu nemám k dispozici potřebné podklady.

18.12.2013 1,5%
18.3.2014 3,0%
16.6.2014 4,5%
14.9.2014 6,0%
13.12.2014 7,5%
13.3.2015 9,0%
11.6.2015 10,5%
9.9.2015 12,0%
8.12.2015 13,5%
7.3.2016 15,0%
5.6.2016 16,5%
3.9.2016 18,0%
2.12.2016 19,5%