OSSZ mi sdělila, že to není jejich povinností si zjišťovat výdělky v zahraničí

Otázka:

Dobry den, měl bych k Vám do poradny dotaz a to mám invaliditu stupně číslo tři a nemam nárok na vyplacení důchodu skrz málo pojistných let v Česku, ale pracoval jsem celkem sedm let a to v Německu a Rakousku dohromady, ale jelikož při stěhování došlo k ztrátě veškerých písemných dohod a smluv od zaměstnavatelů, proto mám dotaz zda je možná se někde dopátrat poctu odpracovaných let v zahraničí nebo jak mám postupovat , jelikož Ossz mi sdělila, že to není jejich povinností si zjišťovat výdělky v zahraničí jsem celkem bezradný děkuji za odpověď s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSSZ mi sdělila, že to není jejich povinností si zjišťovat výdělky v zahraničí

Při sepisování žádosti o důchod je třeba uvést informaci o výdělečné činnosti v zahraničí. Žádost o invalidní důchod z Česka je pak považována za žádost o invalidní důchod ze všech zemi (EU nebo smluvní ciziny), ve kterých jste získal alespoň rok pojištění. Do žádosti je sice vhodné uvést čísla sociálního pojištění z daných zemí, ale není to podmínka a daní nositelé pojištění v zahraničí si pojištěnce dokáží dohledat i bez tohoto čísla.

OSSZ v tomto směru nic v zahraničí nedošetřuje. To dělá až ČSSZ v Praze, která komunikuje s jednotlivými nositeli pojištění v zahraničí. Dostavte se na místně příslušnou OSSZ a trvejte na uplatnění žádosti o invalidní důchod z Rakouska a Německa. Tyto státy následně ČSSZ potvrdí doby pojištění tam získané.