Práce nad nárok: Mám si požádat o důchod od 1. následujícího měsíce?

Otázka:

Dobrý den, pracuji tzv. “na procenta” s tím, že celistvých 90 dnů mně končí v 5.dnu (den vzniku nároku na důchod není 1.dne v měsíci).
1. Ke kterému dni zažádat o důchod (starobní), buď k 1. následujícího měsíce či k 6. dni, kdy končí 90 dnů (nebyl jsem nemocen apod.)?
2. Pokud požádám o důchod ne k 1. dni měsíce (nevím, zda je to možné), výše důchodu 1. měsíc bude jen alikvotní část vyměřeného důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce nad nárok: Mám si požádat o důchod od 1. následujícího měsíce?

Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních splátkách v den určený plátcem důchodu ČSSZ. Při přiznávání důchodu se nejdříve zašle doplatek důchodu ode dne přiznání důchodu do dne předcházejícímu určenému dni splatnosti – může jít o doplatek za pár dní i za několik měsíců v závislosti na datu žádosti, datu přiznání a rychlosti vyřízení žádosti na ČSSZ. Následně je zavedena pravidelná splátka důchodu.

Pokud získáte devadesátidenní období práce nad nárok k 6. dni v měsíci, požádejte si k 6. dni v měsíci. Nemá smysl datum dále nijak posouvat. Nerozumím tomu, proč byste si žádal až od 1. dne následujícího měsíce? Datum přiznání důchodu si určuje žadatel, takže možné to je. Tímto se ale pouze zbytečně připravíte o doplatek důchodu od 6. do konce měsíce.