Práce na plný úvazek a zhodnocení doby péče

Otázka:

Dobrý den pane Mařík,
pečuji rok o osobu ve II.stupni závislosti a moc nechápu jaký výdělek se bude u v mém případě počítat na starobní důchod, když pracuji souběžně u stejné firmy, stále na stejnou smlouvu, jako před péči, stále na plný uvazek, jen mi klesl příjem od doby péče o polovinu jelikož už nedělám tolik přesčasů například ze 30.000, -hrubého na 15.000,-kč. Myslím si správně, že v mém případě tuto dobu můžu nechat vyloučit, ikdyž doba péče nebude trvat celých 15 let a tudíž se mi budou počítat výdělky před a po péči? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce na plný úvazek a zhodnocení doby péče

Na velmi obdobný dotaz jsem vám odpovídal zde. Jak je v mé minulé odpovědi uvedeno, aby mohlo být k péči přihlíženo (o době a rozsahu péče rozhoduje OSSZ), musíte zaměstnání vykonávat na zkrácený úvazek. To je rozhodovací praxe OSSZ. Pokud zaměstnání na zkrácený úvazek nevykonáváte, OSSZ vám dobu péče nezhodnotí a nabudete mít tedy co „vylučovat„, protože žádnou vyloučenou dobu (díky péči) nezískáte.

Otázka doplněna:

Omlouvám se že jsem to minule zcela nepochopil a děkuji za dovysvětlení , měl bych však ještě na vás 2 dotazy:
1. v případě tedy vynechání jednoho dne a následně uzavření nové pracovní smlouvy na zkrácený úvazek jak je to s placením zdrav. pojištění, jestli musím jít na VZP a doplatit si onen jeden den? Sociální pojištění vím že nemusím řešit.
2. mám ještě jednu možnost a sice dát výpověď, 5 měsíců být na podpoře a jelikož mám mimo jiné další příjmy- něco jako OBZP mohl bych   zůstat doma. V tomto případě by se to posuzovalo jako doba péče už od prvního dne na ÚP a tím pádem to lze vyloučit?

Jde mi čistě jen o to že jsem celý život měl nadprůměrné výdělky a byla by škoda  to „nevyloučit“  takže vám děkuji a omlouvám se ještě jednou.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V této situaci byste nemusel zaměstnání na jeden den přerušovat. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na zkrácení pracovního úvazku, požádáte si o zhodnocení doby péče od tohoto snížení (OSSZ bude požadovat potvrzení od zaměstnavatele nebo novou smlouvu). V žádosti o důchod si pak budete moci požádat o zhodnocení vyloučené doby namísto nižších výdělků. K přerušení by bylo třeba přistoupit, kdybyste chtěl hodnotit pouze část péče, ale vy ji budete chtít zhodnotit „od začátku“, tj. od zkrácení úvazku.

Při přerušení zaměstnání jeden chybějící den nemusíte řešit ani ve vztahu ke zdravotnímu pojištění.

Evidence na úřadu práce se sama o sobě vyloučenou dobou. Ale jako náhradní doba pojištění se hodnotí v rozsahu 80 % a péče se hodnotí na 100 %. V souběhu se evidencí na úřadu práce lze péči hodnotit.

Otázka doplněna:

Děkuji moc za odpověď, zkusím se domluvit se zaměstnavatelem, jen se chci zeptat zda-li ČSSZ při posuzování nároku bude stačit pouze „dodatek k původní pracovní smlouvě/která byla uzavřená před 20-ti lety/, kde bude uvedena změna plného úvazku na zkrácený, popř. jestli nemáte odkaz jak by tento dodatek nebo smlouva měla vypadat? Můžu se ještě prosím zeptat jestli tento dodatek se může doručit na příslušnou OSSZ v nejbližší době, nebo musím počkat až při žádosti o starobní popř. invalidní důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, dodatek k pracovní smlouvě stačí. Případný dodatek k pracovní smlouvě s vámi sepíše váš zaměstnavatel.

O době a rozsahu péče rozhoduje OSSZ po skončení péče nebo při sepisování žádosti o důchod – § 85 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Až v té době bude zahájeno příslušné řízení a v té době teprve budete dokládat zkrácený úvazek.