Jak se počítá příspěvek na osobu blízkou do důchodu?

Otázka:

Chci se zeptat, pobírám na dceru příspěvek na osobu blízkou a přitom pracuji. Bude se mi tento příspěvek započítávat při výpočtu důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Jak se počítá příspěvek na osobu blízkou do důchodu?

Bližší informaci o péči o osobu závislou naleznete zde.

Pokud nepracujete alespoň na zkrácený úvazek česká správa sociálního zabezpečení vám péči nebude vůbec hodnotit (budete však pojištěná z vašeho zaměstnání).

V případě, že pracujete na zkrácený úvazek, bude se vám péče o dceru hodnotit a při výpočtu důchodu si budete moci určit, zda chcete tuto dobu vyloučit, aby vám tato doba nezhoršovala průměr z předchozích zaměstnání nebo si budete moci nechat zhodnotit výdělky ze současného zaměstnání.

Pokud by péče trvala alespoň 15 let, byl by proveden srovnávací výpočet, při kterém by se hodnotila i výše vyplácené péče.

V případě ukončení péče, musíte se nejpozději do dvou let dostavit na okresní správu sociálního zabezpečení a podat návrh na zhodnocení doby péče.