Poznám z rozhodnutí o invalidním důchodu, zda mám dost let na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, nerozumím osobnímu listu důchodového pojištění, resp. zda splňuji odpracovaná léta pro odchod do důchodu v 61 letech (nar. 1.10.1955, 1 dítě). Na listu se nachází několik odpracovaných dob, jedna je počítaná do r. 2018(?) Nejnižší je ´doba poj.bez náhr. dob. do nároku – 34 roků,148 dnů. U ostatních položek je uvedených let víc. Která položka je směrodatná?
2. dotaz. Jsem dlouhodobě invalidní II. stupeň, nezaměstnatelná. Pokud mi nějaký měsíc pro odchod do důchodu v 61 letech chybí, dá se to řešit např. krátkodobým OSVČ? Zdravotní pojištění by zřejmě platil stát. Kolik bych musela platit sociální? Na OSVČ bych si nevydělala, bylo by jen pro ´odpracování´ chybějících měsíců.
Děkuji

Odpověď:

Poznám z rozhodnutí o invalidním důchodu, zda mám dost let na starobní důchod?

Z žádného z údajů, který je uveden na osobním listě důchodového pojištění přiloženému k rozhodnutí o vašem invalidním důchodu nezjistíte, kolik let pojištění se vám bude hodnotit pro nárok na starobní důchod. Je to proto, že některé náhradní doby pojištění se pro vznik nároku na invalidní a pro vznik nároku na starobní důchod hodnotí rozdílně. Dále je v prvních dvou uvedených dobách zhodnocena i tzv. dopočtená doba. Ve třetím řádku je zase uvedena doba bez náhradních dob pojištění a to pouze do nároku na invalidní důchod.

Pokud však bez náhradních dob máte přes 34 let, podmínku získání potřebné doby pojištění bezesporu splňujete.

Dopočtená doba je období od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku bezdětné ženy (proto ten rok 2018). Dopočtená doba se vám při výpočtu invalidního důchodu hodnotila jako doba pojištěná, což už při výpočtu starobního důchodu nenastane. Dopočtená doba je určitou pojistkou, že pokud se stane invalidní jako mladý, nebude mu invalidní důchod počítán z příliš nízkého počtu let pojištění (protože více “odpracovat” ani nemohl) a dobo od vzniku nároku na invalidní důchod se dopočte do důchodového věku bezdětné ženy, aby měl tento žadatel dostatek let pojištění při výpočtu důchodu.

K doplacení pojištění je vhodné využít dobrovolného důchodového pojištění.