Požádala jsem o předčasný důchod od 1. 12. 2022 bez výplaty. Mám posunout datum přiznání pro získání dalšího roku pojištění?

Otázka:

Dobry den, v 11/2022 jsem požádala o předčasný důchod s nárokem od 1.12.2022 bez výplaty. V rozhodnutí je uvedeno: součet dob do 1.12.2022 činí 46 roku a 101 dnů.
Celk. doba pojištění do 1.12.2022 pro výpočet výše procentní výměry činí 45 roku a 347 dnů. Duchod.věk 18.11.2023. V případě, že požádám o posunutí data nároku od 18. nebo 19.12.2022 ma to vliv na výpočet výše důchodu. Rozhodnutí převzato 13.3.2023. Výplata bude uvolněna od 1.4.2023, ukončení PN a pracovního poměru. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Požádala jsem o předčasný důchod od 1. 12. 2022 bez výplaty. Mám posunout datum přiznání pro získání dalšího roku pojištění?

Pokud máte přiznán předčasný důchod bez výplaty, není důležité, jakou dobu jste získala ke dni přiznání důchodu, ale jakou dobu pojištění získáte ke dni uvolnění výplaty důchodu. Jestliže byste byla výdělečně činná do dne dosažení důchodového věku (18. 11. 2023), bylo by vám zhodnoceno 46 let a 334 dní pojištění. Určitě by pak mělo smysl uvažovat nad posunutím data uvolnění výplaty důchodu na 19. 12. 2023, kdy byste získala 47 let doby pojištění.

Ve vaší situaci ale toto nebude třeba řešit. Ke dni uvolnění výplaty důchodu (1. 4. 2023) získáte 46 let a 103 dní doby pojištění. Doba pojištění získaná výdělečnou činností po přiznání důchodu se vám přičte k době uvedené na rozhodnutí o přiznání důchodu – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.