Chci získat ještě rok pojištění – tedy 47 let, bude datum uvolnění výplaty k 1. 11. 2023 dostatečné pro přepočet?

Otázka:

Dobrý den pane Mařík, už se v těch informacích trochu ztrácím. Můj termín do řádného důchodu je 11.7.2025. Přišel mi už výměr předčasného důchodu k 31.12.2022 bez výplaty. Stále pracuji v zaměstnaneckém poměru, tento chci ukončit k 31.10.2023 a výplatu PD uvolnit k 1.11.2023. Na OLDP mám tyto údaje: Součet dob – celková doba do 31.12.2022 – 46 roků a 116 dnů. Získaná doba pro nárok a pro stanovení výše procentní výměry: celk. doba pojištění do 31.12.2022 – 46 roků a 8 dnů.
Otázka: chci získat ještě rok pojištění – tedy 47 let, bude datum uvolnění výplaty k 1.11.2023 dostatečné pro přepočet? Krácení 7,2% /dle vaší tabulky 630 dni k 20.10.2023/ chci snížit ještě o 1,5 % právě za rok pojištění. Která z těchto dob /celková doba nebo celková doba pojištění/ je výchozí?
Děkuji za radu a přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chci získat ještě rok pojištění – tedy 47 let, bude datum uvolnění výplaty k 1. 11. 2023 dostatečné pro přepočet?

Součet dob je pouze prostý součet všech započtených dob, ale není to výpočet doby pojištění. U výpočtu doby pojištění se některé náhradní doby hodnotí na 80 %. Rozhodující je tedy „Získaná doba pro nárok a pro stanovení výše procentní výměry“. On tomu už sám název napovídá.

47 let tedy při ukončení zaměstnání k 31. 10. 2023 nezískáte. 47 let pojištění získáte v případě trvání výdělečné činnosti do 22. 12. 2023 a uvolnění výplaty předčasného důchodu od 23. 12. 2023.

Snížení krácení na 7,2 % k 20. 10. 2023 (stačí výdělečná činnost do 19. 10. 2023) máte spočítáno správně.