K 31. 12. 2022 jsem požádala o předčasný starobní důchod bez výplaty. Jsou v přiznané částce již započítány valorizace z roku 2022?

Otázka:

Dobrý den, k 31.12.2022 jsem požádala o předčasný starobní důchod bez výplaty. Jsou v přiznané částce již započítány valorizace z roku 2022? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

K 31. 12. 2022 jsem požádala o předčasný starobní důchod bez výplaty. Jsou v přiznané částce již započítány valorizace z roku 2022?

Ano, v této částce jsou již nahrnuty obě mimořádné valorizace z roku 2022. V rozhodnutí jste o tom informována větou: „Takto stanovená výše procentní výměry důchodu se dále zvyšuje podle nařízení vlády č. 35/2022 Sb. o 8,2 % procentní výměry a takto zvýšená procentní výměra se poté podle nařízení vlády č. 136/2022 Sb. zvyšuje o 5,2 % procentní výměry.“

Při úpravě starobního důchodu za dobu další výdělečné činnosti se však výše důchodu zpětně přepočítá a dovalorizuje z nově upravené výše důchodu.