Požádala jsem o předčasný důchod k 31. 12. 2022 bez výplaty s tím, že ho chci začít pobírat od 4. 4. 2023

Otázka:

Dobrý den, požádala jsem o předčasný důchod k 31.12.2022 bez výplaty s tím, že ho chci začít pobírat od 4.4.2023, což je den, kdy jsem mohla odejít do řádného odchodu do důchodu. Stále pracuji. Mzdová účetní odeslala ELDP na ČSSZ už v říjnu 2022. ČSSZ mi započetla dobu pojištění do 31.12.2022, ale už neměli k dispozici vyměřovací základy za říjen až prosinec. Neovlivnilo mi to negativně důchod? A co těch odpracované dny, kdy jsem ještě neměla pobírat důchod v 2023, ale stále jsem pracovala? Ty se do důchodu nezapočítají?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nadpis

Požadovala jste tedy důchod bez výplaty nebo s výplatou od 4. 4. 2023? To je totiž rozdíl.

Pokud máte důchod přiznán v roce 2022 (což máte), končí rozhodné období rokem 2021, takže výdělky se vám hodnotí pouze do konce roku 2021. U důchodu přiznaného k 31. 12. 2022 byla zhodnocena doba do 30. 12. 2022 (ne do 31. 12. 2022). Doba od 31. 12. 2022 do 3. 4. 2023 bude zhodnocena až při úpravě důchodu. A zde záleží na tom, jak byla žádost o důchod sepsána. Pokud bylo v žádosti o přiznání předčasného důchodu rovnou uvedeno, že žádáte o uvolnění výplaty důchodu k 4. 4. 2023 a žádost nebyla sepsána více než 4 měsíce před tímto datem, měla být tato úprava provedena ihned. Jestliže bylo požádáno o předčasný důchod bez výplaty, je třeba o uvolnění výplaty důchod o jeho úpravu požádat.

Jiná situace by byla u OSVČ, která musí mít podán přehled.