Potřebuji si doplatit 10 měsíců a ne ČSSZ mi tvrdí, že doplacením dojde ke změně a posunu

Otázka:

Dobrý den, pokud dojde k dobrovolnému doplacení důchodového pojištění, zjišťuje se potřebná doba pro nárok na invalidní důchod stále od data vzniku invalidity, nebo od data doplacení? Potřebuji si doplatit 10 měsíců a paní na pobočce ČSSZ mi tvrdila, že doplacením dojde ke změně a posunu výpočtu potřebné doby a že mi kvůli tomu může i po doplacení a novém přepočítání stále nějaká doba chybět? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Potřebuji si doplatit 10 měsíců a ne ČSSZ mi tvrdí, že doplacením dojde ke změně a posunu

Jaké podmínky je třeba splnit pro vznik nároku na invalidní důchod, vysvětluji v tomto článku. U podmínky získání 5 let pojištění v posledních 10 letech lze toto rozhodné období (10 let) posouvat a potřebnou dobu pojištění získat v kterémkoliv období 10 let po vzniku invalidity – § 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Posunutí je tedy možné, ale ne vždy nutné. Záleží na tom, jaké období se doplácí, zda jste např. nyní v evidenci úřadu práce a zda byla získána nějaká doba pojištění na začátku rozhodného období (o kterou by se posunutím přišlo). Evidence na ÚP se zase může „vysunout“ z rozhodného období a poté je třeba doplatit delší dobu.