Je po doplacení dobrovolného důchodového pojištění nutné požádat o zvýšení důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptata, zda je možné doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním chybějící doby pojištění za nepojištěné období, kdy jsem byl evidován na úřadu práce až po přiznání důchodu?
Pokud ano, provede CSSZ po doplacení této doby přepočítání důchodu nebo si o to musím požádat?
Doba pojištění se pro účely důchodu počítá na celé roky a s ohledem na všechny životní varianty nedokáži tuto dobu přesně určit, takže tuto dobu zjistím až z osobního listu důchodového pojištění.
Chtěl bych případně využít, pokud by k dosažení celého roku pojištění nějaká kratší doba chyběla.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je po doplacení dobrovolného důchodového pojištění nutné požádat o zvýšení důchodu?

Ano, doplácet dobu až po přiznání starobního důchodu je možné, ale musí jít o období před vznikem nároku na starobní důchod – § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

O provedení úpravy důchodu je třeba po doplacení pojištění požádat. K úpravě (zvýšení) starobního důchodu dojde nejdříve ode dne, ke kterému bylo pojistné doplaceno na účet OSSZ (nikoliv zpětně). Pokud by bylo pojistné doplaceno po dni přiznání důchodu, byl by důchod zvýšen až od data doplacení.