Postup ČSSZ při odebrání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
dosud pobírám ID 3.st. Nyní čekám na rozhodnutí o přezkoumání. Objektivně i subjektivně u mě došlo k zlepšení zdravotního stavu. Očekávám zrušení ID. Prosím, nevíte, jaké jsou obvykle lhůtu pro nahlášení na úřad práce od doručení rozhodnutí? Poslední výplatu jsme měla 12.4., když mi např. tento týden dorazí rozhodnutí o zrušení důchodu, budu např. muset něco z vyplacené částky vracet?Děkuji za informaci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Postup ČSSZ při odebrání invalidního důchodu

Pokud bude v rámci kontrolní lékařské prohlídky (KLP) stupeň invalidity snížen nebo úplně odebrán, obdržíte nejprve posudek o invaliditě, na kterém bude uvedeno datum zániku (příp. změny stupně) invalidity, které bude odpovídat dni konání KLP. Toto datum pro vás není podstatné. Na základně tohoto posudku vyhotoví ČSSZ rozhodnutí o snížení (příp. odebrání) invalidního důchodu. Na tomto rozhodnutí bude uvedeno i datum, od kterého dochází ke snížení invalidního důchodu (příp. odebrání). Invalidní důchod se vždy odnímá (snižuje) ode dne splatnosti důchodu u budoucnu a datum na rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení vždy znační datum, od kdy je důchod odebrán a již nepřijde. Invalidní důchod, příp. i důchody, které vám přijdou v době do vydání rozhodnutí, vám všechny náleží a nic nevracíte – § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Od data snížení (odebrání) invalidního důchodu uvedeného na rozhodnutí ČSSZ se přihlaste do evidence úřadu práce.