Jak se řeší doba, než přijde vyjádření k odvolání?

Otázka:

Dobry’ den.25.1.2019 mi přišlo snížení invalidníhího důchodu ze stupně lll. na stupeň l. V lékařském posouzení je, že stupě l. platí od 21.1.2019 což je čtyři dny před doručením dopisu.Nevím co to pro mě znamená zda mám čekat na rozhodnutí a do té doby mi bude platit a vyplácen stupeň lll? Pokud mi můj zdravotní stav nedovolí se nechat zaměstnat mohu hned po doručení rozhodnutí nastoupit na neschopenku? Bude mi vyplacena nemocenská?Musím i na úřad práce? Jak se řeší doba, než prijde vyjádření k odvolání?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se řeší doba, než přijde vyjádření k odvolání?

Ke snížení stupně invalidního důchodu dojde až rozhodnutím ČSSZ, které obdržíte cca do jednoho až dvou měsíců. Nyní jste obdržel pouze posudek o invaliditě, který pro ČSSZ slouží jako podklad pro rozhodnutí. Podrobně postup vysvětluji zde.

Ne, pokud nyní nejste nemocensky pojištěný, tj. např. zaměstnaný nebo jako OSVČ, nemůže vám být “vystavena neschopenka” a nemůžete pobírat nemocenské.

Nikdo nemá povinnost evidovat se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, ale určitě je to vhodné. Do evidence ÚP se zaregistrujte ode dne snížení invalidního důchodu, tj. ode dne uvedeného na rozhodnutí, které od ČSSZ ještě obdržíte (ode dne snížení invalidního důchodu).

Rozhodnutí ČSSZ v této věci je předběžně vykonatelné, námitka tedy nemá odkladný účinek – § 88a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. Námitka má odkladný účinek pouze u rozhodnutí o přeplatku na důchodu.