Je možné, aby mi byl snížen invalidní důchod bez rozhodnutí?

Otázka:

Lze odebrat výplatu invalidního důchodu ještě před doručením rozhodnutí LPS ?
(Ze zákona plyne, že pokud nárok na ID 3.° nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen).
V lednu mi ještě přišel ID3.°, současně však probíhá přezkum mého zdravotního stavu, kdy nevím, zda mi nebude snížen a od kdy. Kdy nabude právní moci rozhodnutí o jeho snížení a od kdy ? Resp. je právně možné, aby mi v únorovém termínu již výplata ID 3.° nepřišela, ale rozhodnutí o tom, by mi přišlo později, např. v březnu, kde by bylo uvedeno, že od února se ID3° odebírá, tedy výplata se již neuskuteční ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné, aby mi byl snížen invalidní důchod bez rozhodnutí?

Ne, tak jak situaci popisujete se nepostupuje. Po provedení kontrolní lékařské prohlídky (KLP), která má za následek snížení nebo odejmutí invalidity obdržíte do několika týdnů rozhodnutí ČSSZ o snížení invalidního důchodu (příp. odejmutí). Pokud se nebudete úmyslně vyhýbat provedení KLP, bude se čekat, až se váš zdravotní stav posoudí. Na rozhodnutí ČSSZ je uvedeno datum v budoucnu, od kterého se invalidní důchod snižuje (odnímá). Vždy jde o datum splatnosti důchodu v budoucnu (sám citujete § 56 zákona č. 155/1995 Sb.). Na nabytí právní moci rozhodnutí se nečeká – § 88a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.