Důchod mám od r. 2016. Ovlivní 11 platů odstupného jeho výši?

Otázka:

Od 15.5.2016 mi byl přiznán starobní důchod. Pracovní poměr jsem ukončila až k 30. 6. 2016 a bylo mi vyplaceno odchodné ve výši 11 platů. Z této částky mi bylo také odečteno SP a ZP. Můžu na základě této skutečnosti požádat o přepočítání důchodu a může tato skutečnost výši důchodu ovlivnit? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Důchod mám od r. 2016. Ovlivní 11 platů odstupného jeho výši?

Ne, tyto vyměřovací základy ani doba pojištění nemají vliv na výši důchodu. Vyměřovací základy se vám hodnotí naposledy za rok 2015, výdělky za rok 2016 tedy vliv na výpočet nemají. Pro zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu je třeba odpracovat 360 dní.