Pokud začnu opět studovat, budu mít nárok na sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den,
když mi bude k poslednímu únoru ukončeno studium na VŠ z důvodu nesplnění podmínek a v září nastoupím na jinou VŠ, budu pak mít opět nárok na sirotčí důchod?

Odpověď:

Pokud začnu opět studovat, budu mít nárok na sirotčí důchod?

Ano, pokud vám je do 26 let a opět splníte podmínku nezaopatřenosti (studium), budete mít opět nárok na přiznání sirotčího důchodu. Upozorňuji, že ukončení studia jste povinna do 8 dnů nahlásit České správě sociálního zabezpečení – můžete i prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.