Má nárok na sirotčí důchod sirotek, který se vdá (ožení)?

Otázka:

Dobrý den, pobírám sirotčí důchod za mámu, která před 7 lety zemřela. Jsem na vysoké škole a studuji prezenčně. Má otázka: pokud se vdám a budu nadále chodit do školy na denní studium, budu mít stále nárok na vyplácení tohoto důchodu? Nebo pokud se vdám, tak mi sirotčí důchod odeberou? Děkuji.

Odpověď:

Má nárok na sirotčí důchod sirotek, který se vdá (ožení)?

Výplata sirotčího důchodu je podmíněna nezaopatřeností dítěte (zjednodušeně řečeno, pokud studuje). To, že se vdáte nemá žádný vliv na nárok na sirotčí důchod. Musíte však i nadále studovat.

Upozorňuji, že pokud se vdáte (a změníte příjmení), musíte tuto skutečnost do 8 dnů oznámit České správě sociálního zabezpečení. Můžete tak učinit na tiskopisu, který je k dispozici na všech OSSZ. K tomuto oznámení je třeba předložit oddací list. Jestliže sirotčí důchod pobíráte poštou, toto oznámení se činí prostřednictvím České pošty.