Pokud začne po 4. roce dvojčat pracovat, získá po jednom roce nárok na výplatu ID?

Otázka:

Dobrý den, potřebuji zjistit informace pro svého známého ze Slovenska (34 let) ohledně možnosti získání českého invalidního důchodu. Byl uznán invalidním v 1. stupni už v roce 2014, kvůli nesplnění doby pojištění bez nároku na výplatu ID. Na našem území žije už delší dobu (asi od roku 2008), šest let je ženatý s občankou ČR, povolení k trvalému pobytu má až od letošního roku. Je v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání (několik let). S manželkou mají 4 děti, nejmladší jsou tříletá dvojčata. V ČR zatím nepracoval, na Slovensku v minulosti ano, ale moc dnů pojištění nezískal. Nedávno žádal znovu o výplatu ID, bylo mu to zamítnuto s odůvodněním, že nezískal 1 rok pojištění ze zaměstnání. Jak je to s možností zápočtu náhradní doby pojištění – péče o jedno dvojče a evidence na ÚP? Na poradenské lince ČSSZ toho o dvojčatech moc nevědí a o evidenci na ÚP mi říkali, že by se počítala, až kdyby byl evidovaný poté, co pracoval. Je možné, že pokud pán začne po 4. roce dvojčat pracovat, získá po jednom roce nárok na výplatu ID? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud začne po 4. roce dvojčat pracovat, získá po jednom roce nárok na výplatu ID?

Aby se mohlo přihlížet k náhradním dobám pojištění, musí váš známý získat alespoň jeden rok pojištění – § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Péče o dítě i evidence na ÚP je náhradní dobou pojištění. Doba pojištění nemusí být získána před náhradní dobou pojištění. Pokud váš známý získá potřebnou dobu pojištění a bude ještě stále uznán invalidním, nárok na důchod mu vznikne.