Pokud z důvodu dovršení 45 let pojištění nastoupím do zaměstnání, může být nepojištěná pauza mezi 2. 4. 2021 a nástupem?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, mám III. St. ID, OSVČ bez povinnosti platit sociální pojištění (nízký příjem), vznik nároku na SD 2.4.2021 a dobu pojištění cca 44 let a 290 dní. Pokud z důvodu dovršení 45 let pojištění nastoupím do zaměstnání (s účastí na sociálním pojištění), může být nepojištěná pauza mezi 2.4.2021 a nástupem do zaměstnání, nebo musí zaměstnání bezprostředně navazovat? Bylo by možno nahradit zaměstnání (dobrovolnou) platbou sociálního pojištění v rámci OSVČ – po jakou dobu a v jaké výši? O SD bych žádal zpětně podle dovršené doby pojištění. Přeji v rámci možností krásné sváteční dny a děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud z důvodu dovršení 45 let pojištění nastoupím do zaměstnání, může být nepojištěná pauza mezi 2. 4. 2021 a nástupem?

Pojištěný nemusíte být ode dne dosažení důchodového věku, ale datum přiznání starobního důchodu musí spadat do období po získání doby pojištění, která vám zajistí další celý rok pojištění.

Výše pojistného vychází z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, minimální výše záloh u vedlejší SVČ v roce 2021 činí 1 036 Kč. Pojištěný byste musel být po takovou dobu, abyste získal další celý rok pojištění. Pokud se k dobrovolné účasti přihlásíte, musíte zaplatit pojistné za celou dobu výdělečné činnosti v kalendářním roce.

Základ je mít přesně (tj. na den přesně) spočítanou dobu pojištění. Není možné údaje střílet – deset dní sem, deset dní tam, nastoupím 1. 4. do zaměstnání, budu si dobrovolně platit jako OSVČ… Např. pokud byste získal 44 let a 300 dní, stačilo by se při podání přehledu přihlásit k pojištění za rok 2020 (a zaplatit ho) a 45 let pojištění už byste získal. Pokud by to ale bylo 44 let a 290 dní, tak vám další celý rok nevyjde.

Víte jistě, že vám starobní důchod vyjde vyšší než invalidní důchod? Když vyjde nižší, pak by placení čehokoliv bylo vyhazováním peněz.