Pobírání invalidního důchodu a zpětné přiznání předčasného důchodu ke konci roku 2020

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, příležitostně sleduji Vaši poradnu a tak jsem registroval možnost výhodnějšího předčasného důchodu ke konci loňského roku. Přehlédl jsem však STOP výpočet a žil v domnění, že SD nebude vyšší než ID (od 2015 3.st. bez výděl. činnosti, OVZ 21059, důch. věk 1.4.2021, pojištění cca 44 let a 300 dní). Mohu se žádostí o SD vyčkat (současný ID 15479 Kč), zpětně podat žádost o SD k datu před dosažením 45 let a pak odložit výplatu na datum dosažení 45 let pojištění? Omlouvám se za delší dotaz, ale nerad bych něco znovu propásl. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírání invalidního důchodu a zpětné přiznání předčasného důchodu ke konci roku 2020

Ne, o předčasný starobní důchod nelze žádat zpětně (§ 31 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.), takže žádost o předčasný starobní důchod s datem přiznání v loňském roce bylo možné uplatnit nejpozději 31. 12. 2020.

Získat další dobu pojištění po přiznání předčasného důchodu bez výplaty by ale bylo možné pouze výdělečnou činností, tzn. při přiznání důchodu k 31. 12. 2020 byste, i přes odloženou výplatu, další dobu pojištění pouze z titulu pobírání invalidního důchodu nezískal.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď, jenom upřesním dotaz. Že jsem propásl předčasný důchod s výhodnou valorizací mi bylo jasné. Ptám se tedy na žádost o řádný starobní důchod (důchodový věk 1.4.2021 – doba pojištění 44let a cca 300 dní). Žádost bych podal během 07/2021 s datem přiznání důchodu 1.6.2021 a pak podle výpočtu bych odložil výplatu na den dosažení rovných 45 let pojištění. Sdělte mi prosím, jestli je uvedený postup správný (a nejvýhodnější), v případě že nikoliv, jak postupovat. Ještě jednou děkuji za Váš čas mi věnovaný a odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, tento postup je k ničemu a nijak výpočet starobního důchodu neovlivníte. Odložená výplata měla smyls na přelomu let 2020 a 2021, protože výpočet roku 2020 byl po valorizaci výhodnější. Dělat odloženou výplatu v průběhu roku, kdy nedochází ke změnám parametrů výpočtu důchodu (např. v důsledku důchodové reformy), nemá smysl.

Posunout datum přiznání důchodu by mělo smysl pouze v případě, že byste vykonával výdělečnou činnost – doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se po dosažení důchodového věku nehodnotí. Kdybyste vykonával výdělečnou činnost, stačilo by pouze posunout datum přiznání starobního důchodu a nebylo by potřeba nijak laborovat s odloženou výplatou.

Otázka doplněna:

Omlouvám se, ale ještě jednou upřesním dotaz. Shodou okolností (aniž bych věděl, že se III. St. ID nezapočítává) bych měl nastoupit 1.4.2021 (důchodový věk) do zaměstnání. Žádost bych podal během 07/2021 s datem přiznání důchodu 1.6.2021 a pak podle výpočtu bych posunul datum přiznání starobního důchodu na den dosažení rovných 45 let pojištění. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za Váš čas mi věnovaný a odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, v tom případě je získání dalšího celého roku pojištění možné. Jde to ale opravdu pouze výdělečnou činností s účastí na sociálním pojištění.