Pokud podepíši žádost o uvolnění výplaty důchodu můžu posléze podat námitku k výpočtu?

Otázka:

Pokud podepíši žádost o uvolnění výplaty důchodu můžu posléze podat námitku k výpočtu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud podepíši žádost o uvolnění výplaty důchodu můžu posléze podat námitku k výpočtu?

V první řadě je třeba říci, že v případě, že se zjistí chyba ve výpočtu důchodu, ČSSZ ji opraví kdykoliv, tj. i po uplynutí lhůty pro podání námitky.

Pokud by šlo o rozhodnutí, které by pouze uvolňovalo výplatu důchodu, pak se v rámci námitkového řízení budou řešit pouze skutečnosti, které se vztahují k tomuto rozhodnutí. To ale nic nemění na výše uvedeném – pokud se v předchozím výpočtu objeví chyba, ČSSZ ji samozřejmě opraví.