Podnikání, úřad práce a péče

Otázka:

Dobrý den,
pečuji o maminku( II. stupeň ) od 8.2.2012.
Do 8.7.2014 jsem pracovala jako OSVČ. Od 9.7.2014 jsem byla vedena na Úřadu práce s tím, že do 8.3.2015 jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti a v evidenci jsem nadále byla do 12.5.2016. Byla bych ráda, kdybyste mi mohl zodpovědět dotaz, zda mohu v žádosti o předčasný důchod( k datu buď na konci roku 2020 nebo v 1.čtvrtletí 2021 )přednostně uplatnit péči o osobu blízkou hned od počátku péče tj. od 8.2.2012?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podnikání, úřad práce a péče

O době a rozsahu péče rozhoduje místně příslušná OSSZ – pokud budete pečovat v době uplatnění žádosti o důchod, bude s vámi kromě této žádosti sepsán i “Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby”. V rámci tohoto řízení bude OSSZ rozhodovat, jaká doba vám bude zhodnocena jako “doba péče”. Evidence na úřadu práce není překážkou v tom, aby se vám uvedená doba jako doba péče hodnotila. U samostatné výdělečné činnosti záleží na tom, jak vám uvedená činnost umožňovala péči vykonávat. Např. pokud budete kadeřnice, která má salon doma a může k opečovávané osobě odběhnout, “kdykoliv” je to potřeba, není to problém. Pokud budete obchodním zástupcem, který jezdí od ráno do večera po celé republice, těžko prokážete, že jste mohla péči řádně vykonávat.

Návrh podejte podle toho vašeho uvážení, OSSZ v dané věci rozhodne.

O důchodu rozhoduje ČSSZ. V žádosti o důchod můžete požádat, aby se vám doba, kdy jste pečovala a vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, hodnotila jako vyloučená. Tím dojde k tomu, že se vám nebudou hodnotit vyměřovací základy v podnikání, ale vyloučená doba, což je obecně výhodnější (pokud jsou vyměřovací základy nízké). Aby takto mohla ČSSZ postupovat, musí vám nejdříve OSSZ zhodnotit danou dobu jako “dobu, kdy jste pečovala”.