Péče o osobu blízkou a nárok na podporu

Otázka:

Dobrý den,
narodila jsem se 28. 6. 1957 a od 1. 11. 1212 pečuji o manžela, kterému byl přiznán 4. stupeň invalidity a pobírá invalidní důchod a od výše uvedeného data i příspěvek na péči. Já nemám žádný příjem, kromě příspěvku na péči od manžela. Chtěla bych se zeptat, jestli se mohu přihlásit na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti? Také jestli by tato podpora ovlivnila výpočet důchodu, když bych zažádala o vyjmutí doby péče o manžela z výpočtu důchodu. Jestli se vůbec mohu nechat zaregistrovat na úřad práce a mít podporu a přitom tuto dobu registrace vyloučit z výpočtu? Zaměstnaná jsem byla do 31. 10. 1212.

Odpověď:

Péče o osobu blízkou a nárok na podporu

Odpověď musím rozdělit na dvě části: možnost evidence na úřadu práce při péči o osobu blízkou (manžela) a ovlivnění výpočtu důchodu.

Nic nebrání tomu, abyste se při péči o osobu blízkou registrovala v evidenci úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti (zda vám na podporu vznikne nárok a v jaké výši, musí rozhodnou úřad práce, toto je nad rámec důchodové poradny). Pokud však vím, tak při registraci na úřadu práce prohlašujete, že si chcete nalézt práci. Pokud tomu tak skutečně je, pak by neměl být žádný problém.

Evidence na úřadu práce v době, kdy pečujete o svého manžela nemůže nikdy kladným způsobem ovlivnit výpočet důchod. Pokud budete mít nárok na podporu, tak výpočet neovlivní vůbec a pokud byste nárok na podporu v nezaměstnanosti neměla, může se stát, že výpočet důchodu naopak zhorší (v určité konstelaci, kdy byste byla v minulosti již delší dobu evidována na úřadu práce bez podpory).

Nevím, co přesně myslíte, že byste „zažádala o vyjmutí doby péče o manžela z výpočtu důchodu“. Doba péče o osobu blízkou, stejně jako doba evidence na úřadu práce, je vyloučenou dobu. Rozdíl mezi těmito dvěma náhradními dobami je, že doba na úřadu práce se hodnotí v rozsahu 80 %, zatímco doba péče se hodnotí plně. To co popisujete není možné a ani by to nedávalo žádný smysl.