Hlavní činnost OSVČ a hodnocení doby péče

Otázka:

Dobrý den,
Mám otázku.
Od roku 2004 do 9.7.2014 jsem pracovala jako OSVČ – hlavní činnost. Zároveň od února 2012 pečuji o osobu blízkou ve II.stupni závislosti až doteď.
Od 9.července 2014 jsem byla evidována na úřadu práce, zhruba do roku 2016.
A teď jsem se dozvěděla, že když jsem měla OSVČ jako hlavní činnost, nemůže se mi započítat péče v době od února 2012 do 9.července 2014 jako vyloučená doba. Ale až právě od 9.7.2014.
Měla jsem si údajně zařídit OSVČ jako činnost vedlejší.
Je to tak správně? Dá se zpětně(od února 2012) přehodnotit OSVČ hlavní činnost na vedlejší?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hlavní činnost OSVČ a hodnocení doby péče

O době a rozsahu péče rozhoduje místně příslušná OSSZ, ale z mého pohledu není tento postup v pořádku. O tom, zda bude doba péče při výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ) zhodnocena, má rozhodovat, jaký druh samostatné výdělečné činnost jste vykonávala a zda vám tato činnost umožňovala řádný výkon péče. Např. pokud budete kadeřnice, která má salon doma a může k opečovávané osobě odběhnout, “kdykoliv” je to potřeba, není to problém. Pokud budete obchodním zástupcem, který jezdí od ráno do večera po celé republice, těžko prokážete, že jste mohla péči řádně vykonávat. Není možné rozhodovat podle toho, zda jste při podání přehledu o příjmech a výdajích doložila důvod výkonu vedlejší SVČ. Zda jde o hlavní nebo vedlejší činnost, je pouze administrativní údaj, který nerozhoduje o tom, v jakém časovém rozsahu jste vykonávala SVČ a v jakém péči – podle toho má OSSZ rozhodovat.

Doložit vedlejší činnost je možné pouze do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste přehled o příjmech a výdajích OSVČ podala – § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. To ale nic nemění na výše uvedeném.