Podala jsem žádost o invalidní důchod v únoru, stále se nic neděje

Otázka:

Dobrý den, jak dlouhá je doba, než si vás pozve posudkový lékař? Podala jsem žádost v únoru, stále se nic neděje. Ze zákona mají na vyjádření 90 dní, to ale platí až od rozhodnutí PL? To by znamenalo, že kdyby mi byl důchod přiznán, budu čekat i půl roku na první platbu? Jsem onkologický pacient, lékařka mi sdělila, že mohu žádat až v aktivní léčbě, ta mi ale bude za chvíli končit a tak se obávám, že mi důchod zamítne právě z toho důvodu. Co je tedy bráno jako aktivní léčba u onko pacientů? Jde i o bio léčbu, hormonální léčbu, ozařování? Děkuji.

Odpověď:

Podala jsem žádost o invalidní důchod v únoru, stále se nic neděje

Doba, jež uplyne od uplatnění žádosti o invalidní důchod k pozvání ke zjišťovací lékařské prohlídce je individuální a záleží především na tom, jak rychle jsou doloženy potřebné lékařské zprávy, ale také na vytíženosti posudkových lékařů na jednotlivých okresních správách sociálního zabezpečení.

90denní lhůta na vyřízení žádosti se počítá ode dne jejího podání, ale tuto dobu lze prodloužit právě např. o dobu, kdy se čeká na lékařské zprávy apod. – § 107a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. Většinou je celé řízení ukončeno do 90 dnů, ale ano, jsou i případy, kdy vše trvá výrazně déle.

Nejsem posudkový lékař – neumím hodnotit zdravotní stav. O uznání stupně invalidity rozhoduje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudkový lékař se nebude rozhodovat podle toho, zda vám léčba končí “za týden” nebo, že vám již “před 14 dny skončila”.

Nejjednodušší co můžete nyní udělat, je kontaktovat oddělení lékařské posudkové služby na vaší OSSZ a zeptat se, v jaké fázi je váš případ.