Počítá se vojenská služba do zaměstnání v I. kategorii?

Otázka:

Dobrý den, mému příteli chybí dva dny odpracovaných směn v dole, aby mohl dostat hornický důchod. Chtěla bych se zeptat, zda se počítá v tomto případě povinná vojenská služba, kterou v daném období absolvoval (manévry). Byl také dobrovolným dárcem krve 120 odběrů. Dne 25. 7. 2014 dovršil 55 let. O důchod již žádal 2x bez úspěšně. Děkuji předem za vaší odpověď.

Odpověď:

Počítá se vojenská služba do zaměstnání v I. kategorii?

Základní vojenská služba i doba strávená na cvičení (jak vy píšete manévry) se do zaměstnání v kategorii započítává, ale pouze v případě, že je zaměstnáním v kategorii “obklopená”. Tzn. v případě, že např. muž na vojenské cvičení ze zaměstnání v kategorii odešel a po ukončení cvičení se do zaměstnání v kategorii vrátil. Vojenskou službu lze hodnotit nejvýše jako I. A kategorii, ne jako I. AA.

Dárcovství krve na přiznání “kategorizovaného” důchodu žádný vliv nemá.

Zákonná úprava:
§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění účinném do 31. 5. 1992:

Jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítávají, jestliže jsou obklopeny touto dobou, též
a) dny pracovního klidu,
b) doba dovolené na zotavenou, dodatkové dovolené, zvláštní dodatkové dovolené a další dovolené,
c) doba náhradního volna za práci přesčas a ve dnech pracovního klidu,
d) doba převedení pracovníka na jinou práci, k němuž je organizace oprávněna i bez jeho souhlasu,
e) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážky v práci na straně organizace, včetně přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy,
f) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro důležitou osobní překážku v práci v rozsahu stanoveném pracovněprávními předpisy, pokud pracovníkovi náleží náhrada mzdy,
g) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, nejde-li o dobu zaměstnání,
h) doba převedení pracovníka na jinou práci v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi nebo převedení na jinou práci těhotné ženy nebo matky dítěte mladšího než devět měsíců pro výkon práce, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány.