Počítá se práce v JZD při výpočtu důchodu?

Otázka:

Vážení, zajímalo by mě, zda se do výpočtu částečného invalidního důchodu počítá i 2 roky vojny? Chtěla bych vědět, zda se do částečného důchodu počítá zaměstnání od r. 1977 – 1985 JZD, kdy byla osvobozena od placení sociálního a zdravotního, ale platil to stát. Děkuji.

Odpověď:

Počítá se práce v JZD při výpočtu důchodu?

Ano, doba základní vojenské služby se při hodnocení nároku na důchod i při jeho výpočtu hodnotí plně – zjednodušeně, jako by daný muž pracoval. Jak se které doby hodnotí zjistíte zde.

Sociální pojištění bylo do české právní úpravy zavedeno až někdy okolo roku 1993, v letech, o kterých píšete, tedy ani placeno být nemohlo. Pokud byla činnost v JZD vykonávána tzv. “na jednotky” je především důležité, aby družstevník v daném roce odpracoval minimální stanovený počet jednotek. Pak se taková činnost bude hodnotit při výpočtu jakéhokoliv druhu důchodu (nejen invalidního).