Počítá se doba péče o dítě, i když žena není zaměstnaná?

Otázka:

Dobrý den,
ohledně zápočtu náhradní doby pojištění (mateřské dovolené) do starobního důchodu bych se ráda zeptala:
V roce 1992 mi byl ukončen pracovní poměr ke dni dovršení tří let dítěte. Pracovní poměr byl ukončen dohodou s vyplacením 2 hrubých platů.
Budou se mi tedy započítávat pouze tyto tři roky ND pojištění, nebo ještě další rok, do dovršení 4 let dítěte, kdy jsem s ním byla doma, nepracovala jsem.
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď:

Počítá se doba péče o dítě, i když žena není zaměstnaná?

Jako tzv. náhradní doba pojištění se hodnotí doba péče o dítě do 4 let věku. To, zda jste byla v dané době vedená jako zaměstnanec, není pro hodnocení doby péče o dítě do 4 let věku rozhodující. Bude se vám tedy hodnotit doba od narození dítěte až do dne, který předchází dni, v němž dítě oslavilo čtvrté narozeniny.