Pobírám starobní důchod vzniklý z invalidního a bude mi přiznán poměrný starobní důchod. Jak ho ovlivní současné zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den. Našla jsem v jednom z Vašich článků informaci, že na zvýšení důchodu již nemají žádný vliv současné výdělky, ale pouze výše důchodu (přesněji vyměřovacího základu) stanovená při původním rozhodnutí o důchodu. Pobírám nyní tzv. překlenutý důchod (z moci úřední starobní) a budu si příští rok žádat o řádný starobní důchod (když dosáhnu věku o 5 let vyššího, než muž narozený ve stejném roce). Jakým způsobem bude u mě zohledněno nynější zaměstnání? Děkuji předem za odpověď! A mám, prosím pěkně, ještě jeden dotaz: V letech 2003-2007 jsem pečovala o svou matku (zemřela v 89 letech). Hned když jsme ji k sobě nastěhovali, zažádala jsem o příspěvek na péči. Byly kolem toho ale dlouhé tahanice (ačkoli byla maminka prokazatelně nesoběstačná). A skrze odvolání mi byl příspěvek přiznán až po její smrti. Domnívala jsem se tedy, že je to celé passé a ani jsem se tuto dobu nesnažila jakkoli zohlednit při žádosti o řádný důchod. Nyní jsem ale na internetu náhodou narazila na informaci, že mi měl být vlastně ten příspěvek vyplacen zpětně, což se nestalo, a tím pádem jsem měla mít ty roky, které jsem strávila s maminkou doma, i nárok na sociální pojištění. Myslíte, že lze ještě nějak tuto skutečnost zohlednit, když maminka zemřela v roce 2007, a žádné doklady o tom, že toto řízení proběhlo již nemám? Jak dlouho se podobné dokumenty na správě sociálního zabezpečení archivují? Děkuji moc a určitě pošlu nějaké to další pivo! Jste skvělý! 😉

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám starobní důchod vzniklý z invalidního a bude mi přiznán poměrný starobní důchod. Jak ho ovlivní současné zaměstnání?

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji v tomto článku (Ten jste zřejmě četla). Tento způsob výpočtu nazývaný „STOP OVZ“ zůstává zachován i ve vaší situaci, tj. kromě „běžného“ výpočtu poměrného starobního důchodu, bude proveden i STOP OVZ výpočet. Obě varianty se porovnají a přizná se pro vás ta výhodnější. V případě, že by vám poměrný starobní důchod vyšel menší než v té době pobíraný důchod (starobní transformovaný z invalidního), žádost by byla zamítnuta a dále byste pobírala dosavadní důchod. Současné zaměstnání se vám zhodnotí tak, že bude započteno jako doba pojištění a čím více doby pojištění získáte, tím vyšší důchod vám bude spočítán. Doba pojištění ovlivňuje i STOP OVZ výpočet.

Pokud byla vaše maminka ve vámi uváděné době uznána částečně, převážně nebo úplně bezmocnou, může se vám péče o ni zhodnotit jako náhradní doba pojištění. Článek k tématu mám zde. O péči však musí vydat rozhodnutí místně příslušná OSSZ. V dané době se již vše vedlo „v počítači“, takže dohledat vše potřebné by neměl být problém. To, že vám maminka zemřela již před lety nevadí. Další získaná doba pojištění bude mít pozitivní vliv na výši důchodu.