Pobírám invalidní důchod. Je lepší si platit pojištění nebo pobírat předdůchod?

Otázka:

Dobrý den, mám odpracováno více jak 35 let a je mi 61 let a 5 měsíců. Jsem invalidní důchodce 1 stupně. Nyní už je u mne zahájení řízení o vyřazení z evidence Úřadu práce. Když už nechci a nemohu pracovat, co je pro mne výhodnější: platit si až do doby řádného důchodu sociální pojištění z vlastních peněz nebo jít do předdůchodu? Je pro mne velice důležité zjistit jak mi tyto dva způsoby ovlivní výše řádného důchodu – proto vám píši. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod. Je lepší si platit pojištění nebo pobírat předdůchod?

Co je výhodnější, je vždy otázkou návratnosti, jak to popisuji v tomto článku. Nemůžete koukat jen na výši řádného starobního důchodu, ale i na to, kolik byste mohl pobírat předčasného, příp. i kolik zaplatíte na dobrovolném důchodovém pojištění.

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Po přiznání invalidního důchodu je pro výši starobního důchodu důležité získat co nejvíce doby pojištění.

Pokud se budeme koukat pouze na výši starobního důchodu, nejpozitivněji ho ovlivníte  placením dobrovolného důchodového pojištění (další získanou dobou pojištění). Pobírání předdůchodu není dobou pojištění.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík,

podle všeho je pro mne výhodnější platit si dobrovolné důchodové pojištění sám (není třeba platit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti? Zdravotní neboli nemocenské pojištění mi platí stát, protože jsem invalidní důchodce), myslím tím, když nebudu do řádného důchodu nikde pracovat ani sám si vydělávat.

U průběžného placení důchodového pojištění se mění od 1. 2. 2018 toto: že účast na pojištění je možná pouze u osob, které přede dnem podání přihlášky získaly alespoň rok “čisté” doby pojištění (např. zaměstnání, OSVČ apod.) Ptám se tedy, když jsem stále na pracovním úřadě už od 1. 9. 2016 do dneška, počítá se toto jako “čistá” doby pojištění.

Před rokem jsem se byl ptát na ČSSZ a neuměli mi spočítat, když bych šel do předdůchodu o 3 roky dříve než je můj řádný důchod, jak vysoký budu mít řádný důchod. Říkali tak přibližně o 1000,- Kč méně.

Existuje někde v Českých Budějovicích nebo někde jinde firma, která mi za úplatu spočítá, co chci vědět? – viz výše mé otázky.

Nebo se také ptám, jsou schopní na ČSSZ mi sdělit, co bude pro mne osobně výhodnější, myslím tím to, za kolik let v řádném důchodu se mi zaplatí, co jsem zaplatil před řádným důchodem – co jsem vlastně investoval.

Přeji krásný den a děkuji vám za vyjádření, hlavně o firmách které by mi mohli za úplatu poradit.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále existuje zdravotní pojištění. Zdravotní a nemocenské pojištění není totéž, jak se mylně domníváte.

Z částí sociálního pojištění je možné si platit pouze dobrovolné důchodové pojištění.

Ne, úřad práce není “čistou dobou pojištění”. Nicméně takto podmínka postavená není. Kdykoliv před přihlášením k dobrovolnému důchodovému pojištění bez udání důvodu (§ 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.) je třeba získat alespoň rok doby pojištění. Může to bý kdykoliv před deseti, dvaceti, třiceti lety…

Ne taková firma neexistuje a pokud by existovala, tak si bude vymýšlet. Výpočet důchodu se každý rok mění a počítat ho na několik let dopředu nelze, resp. spočítat se dá cokoliv, ale toto by bylo spíše věštění.

ČSSZ vám určitě nebude vytvářet analýzy jednotlivých postupů.

Otázka doplněna:

Dobrý den vážený pane Mařík,

moc vám děkuji už 2x za odpověď na mé otázky. Jak se tedy mám rozhodnou, když jsem laik. Tímto vás žádám o radu. Jde mi už pouze o jednu otázku a pro mne nejdůležitější. Kdo je mi schopný, aspoň přibližně, říci toto: je pro mne výhodnější jít do předdůchodu (potom bych byl tedy v předdůchodu cca 2 roky a 3 měsíce) nebo je pro mne výhodnější platiti si cca 2 roky a 3 měsíce dobrovolně důchodové pojištění než dosáhnu věku na řádný starobní důchod. Vím to, že mi výpočet důchodu nikdo nespočítá přesně, ale aspoň přibližně a potom si už mohu spočítat co je pro mne výhodnější. Ještě nevím kolik se platí měsíčně v současné době dobrovolné důchodové pojištění.

Takže rád bych to vzal konkrétně:

MÁM 1 MOŽNOST: dobrovolné důchodové pojištění je asi 2099,- Kč. Takže budu všechny měsíce do doby řádného starobního důchodu platit tuto částku. V tom případě nevím to, jaká částka se mi započítává do starobního řádného důchodu z této částky.

MÁM 2 MOŽNOST: naspořené peníze u jedné společnosti mám, takže bych šel do předdůchodu. Vím to, že v předdůchodu se mi nezapočítává 20% doby na výpočet řádného starobního důchodu. Pomiňme naspořenou částku u společnosti a to tu skutečnost, že z této částky nemám žádný úrok, pouze mi každý měsíc chodí příslušná určená částka na můj účet až do doby řádného starobního důchodu.

MÁM 3 MOŽNOST:

“Čistou dobou pojištění” jak píšete, jsem pochopil tak, že tuto podmínku splňuji, rok doby pojištění jsem získal, když jsem pracoval v jednom kuse celý život a skončil jsem z různých důvodů až v r. 2016. Celý život co jsem byl zaměstnán, tak zaměstnavatel mi povinně platil pojištění ze zákona.

Přeji krásný den

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Informace o dobrovolném důchodovém pojištění jsem vám dával už výše – stačí kliknout na text “dobrovolné důchodové pojištění“. V článku je uvedena jak částka pojistného, tak i vyměřovací základ, kterému pojistné odpovídá. Nicméně vzhledem k tomu, že vám se bude starobní důchod počítat tzv. STOP OVZ výpočtem, vyměřovací základ už pro vás není podstatný. Platit si dobrovolné důchodové pojištění stačí platit pouze po dobu získání dalšího celého roku pojištění, tj. velmi pravděpodobně kratší dobu než vámi zmiňované dva roky a tři měsíce.

Doba pobírání předdůchodu není dobou pojištění. Nepřijdete tedy pouze o 20 % doby, ale tato doba se vám nebude hodnotit vůbec (jak už jsem psal v první odpovědi: Pobírání předdůchodu není dobou pojištění.) Z toho plyne i moje rada, kterou jsem vám také dal už v první odpovědi. Z hlediska výše důchodu je vhodnější placení dobrovolného důchodového pojištění než předdůchod.

Projděte si články, na které odkazuji v mých odpovědích.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

ještě mám nějaké otázky a doufám v to, že mé otázky a vaše odpovědi po zveřejnění budou prospěšné i pro ostatní lidi co hledají rady ohledně důchodu a děkuji vám za odpovědi.

Když si budu např. 2 roky a 3 měsíce platit dobrovolné důchodové pojištění (s tím že budu platit pouze do Stop OVZ výpočtem – viz předešlé odpovědi), jak se zohlední toto dobrovolné důchodové pojištění ve výpočtu řádného starobního důchodu? Budou se tyto proplácené 2 roky a 3 měsíce počítat do vyměřovacího základu řádného starobního důchodu jako při minimální mzdě anebo na to má státní úřad nějaký koeficient?

Další otázky:

1)1)   jak se počítá do vyměřovacího základu starobního důchodu to, když je člověk vedený na úřadu práce méně než  3 roky za celý život?

2)2)    jak se počítá do vyměřovacího základu starobního důchodu to, když je člověk vedený na úřadu práce déle než  3 roky za celý život?

Přeji krásný den

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Přijde mi, že jste si stále nepřečetl články, na které odkazuji výše. Jakému vyměřovacímu základu odpovídá minimální platba dobrovolného důchodového pojištění, i jak se tato hodnota počítá, je v článku o dobrovolném důchodovém pojištění uvedeno. V roce 2018 je to 7.495 Kč při minimální platbě 2.099 Kč. Vzhledem k STOP OVZ výpočtu vás však toto nemusí zajímat, protože při tomto způsobu výpočtu se vychází z OVZ spočítaného při přiznání invalidního důchodu.

Evidence na úřadu práce je v rozsahu popsaném v tomto článku vyloučenou dobou.