Pobírám invalidní důchod III. stupně. Měl jsem si o starobní důchod požádat od 65 let?

Otázka:

Narodil jsem se 4.5. 1956. Byl jsem poživatelem invalidního důchodu II. stupně, od 8. ledna roku 2013. Od 21.6. 2017 jsem byl poživatelem invalidního důchodu III. stupně, ve výši 15 509,- Kč. A to do 4.5. 2021, kdy jsem dovršil 65. let věku a byl jsem převeden do starobního důchodu stejně, jako všichni invalidní důchodci v České republice. Požádal jsem si o „Obecný starobní důchod“. Na radu OSSZ ke 4.11. 2019, kdy mi vznikl nárok na starobní důchod. Vznesl jsem k OSSZ dotaz, neměl-li bych požádat ke 4.5. 2021, když jsem do tohoto dne měl invalidní důchod III. stupně, v němž, byť je to náhradní doba pojištění, jsem byl sociálně (důchodově) pojištěn. Byl jsem ujištěn, že si mám žádost o „Obecný starobní důchod“ skutečně podat ke 4. 11. 2019 (viz výše). Následně mi byl důchod ČSSZ v Praze vyměřen ve výši 16 224,- Kč. Započítána doba pojištění 36 celých let. Pojištěn jsem však byl celkem 38 celých let. Osobní vyměřovací základ pro výpočet byl uveden ve výši 38 133, – Kč. Dotaz je, myslím, zřejmý. Neměl jsem, přes rady OSSZ, požádat o „Obecný starobní důchod“ ke dni 4.5. 2021, do kterého jsem byl (viz dříve) pojištěn a nikoliv k datu 4.11. 2019 ? (viz výše). S díky

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod III. stupně. Měl jsem si o starobní důchod požádat od 65 let?

Doba pobírání invalidního důchod pro invaliditu III. stupně je náhradní dobou pouze do dosažení důchodového věku (§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.), tj. ve vašem případě pouze do 3. 11. 2019. Po dosažení důchodového věku byste tedy další dobu pojištění nezískal. Navíc výpočet roku 2021 byl výrazně horší než výpočet roku 2020 po valorizaci (mezi lety 2019 a 2020 byly výpočty srovnatelné), takže by se mohlo stát, že by důchod přiznaný v roce 2021 vyšel hůře než ten, přiznaný v roce 2019 po dvou valorizacích.

Na OSSZ vám poradili správně, poradil bych vám totéž.