Pobírám invalidní důchod III. stupně a zároveň jsem pracovala. Mám požádat o starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
v roce 2017 jsem začala pobírat invalidní důchod III. stupně. Zároveň jsem pracovala na pracovní poměr do roku 2021 a odváděla ze mzdy sociální a zdravotní pojištění. Dne 30.6.22 jsem dosáhla věku 65. let a invalidní důchod mi byl změněm na starobní. Mohu si nechat přepočítat starobní důchod, aby mi byly zohnedněny roky, kdy jsem pracovala?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod III. stupně a zároveň jsem pracovala. Mám požádat o starobní důchod?

Ano, vždy je vhodné požádat o starobní důchod, když pobíráte důchod invalidní. Starobní důchod, který vám byl přiznán v 65 letech přiznáván podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb. „Klasický starobní důchod“ je přiznáván podle § 29 téhož zákona. Přiznání starobního důchodu podle § 61a nebrání tomu, aby byl přiznán starobní důchod podle § 29. Práce nad nárok se u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně hodnotí stejně jako doba před nárokem (získáte 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní). Je tedy vhodné nalézt takové datum, byste získala celý rok doby pojištění.

O starobní důchod je nutné požádat i proto, aby vám vznikl nárok na výchovné od ledna 2023.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď.

Ještě doplňuji, že jsem 1.3.2018 získala národ na důchod – byl mi ponechán invalidní. Pracovala jsem dále až do 31.12.2021. Důchod jsem si chtěla nechat přepočítat (skoro 3 roky jsem odváděla povinné pojištění), ale na OSSZ mi bylo sděleno, že výši důcjodu mi nemohou přepočítat, jelikož se na to vztahuje jiný paragraf, než z invalidního důchodu. Počítala jsem tedy s tím, že když nyní mám již starobní důchod, přepočet bude možný,ale byla jsem opět odmítnuita. Je postup OSSZ správný?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Toto jsou ale dvě různé věci. Zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současné s pobíráním starobního důchodu je možný skutečně pouze u starobního důchodu. Jedná se o starobní důchod podle § 29 nebo § 31, vám přiznaného starobního důchodu podle § 61a se toto zvýšení skutečně netýká. Já ale píši o tom, že si můžete požádat o starobní důchod podle § 29 s datem přiznání např. k 1. 1. 2022. Jeho přiznání je ale možné pouze v případě, že jste si již v minulosti o starobní důchod nepožádala a nebyl vám zamítnut z důvodu, že byl invalidní důchod vyšší.