Práce na procenta a započítání 80 dní z doby před vznikem nároku na důchod

Otázka:

Dobrý den. Vážený pane Maříku, obracím se na Vás s následujícím problémem. Od 3.9.2017 jsem měl nárok na výplatu starobního důchodu, jsem narozen 3.7.1954. K 2.9.2017 jsem měl odpracováno 47 let a 80 dní. V minulosti jsem byl poživatelem plného invalidního důchodu, takže v odpracované době je zohledněno snížení náhradní doby na 80%. V posledních třech letech jsem poživatelem ČID 2 stupně. Do současné doby pracuji na tzv. procenta a samozřejmě platím sociální pojištění. Mám spočítáno, že ke 4.6.2019 budu mít odpracováno 47 let a 8Q. ( 8 x 90 dní = 720 dní.) Do tohoto výpočtu jsem zahrnul i výše uvedených 80 dní. Dne 6.3.2019 jsem byl na OSSZ požádat o starobní důchod. Paní referentka měla již připravené podklady a spočítaný budoucí starobní důchod. Bylo pro mě překvapením, že mi stanovila odchod do starobního důchodu ne ke 4.6.2019, ale již k 26.5.2019 se započtením pouze 6 Q ( 7 x 90 dní = 630 dní ). Údajně počet 80 dní, které jsem měl „navíc“ ke dni řádného starobního důchodu se nezohledňují a výpočet na tzv. procenta začíná od nuly. Je tento názor správný? Děkuji za Váš čas a s přáním hezkého dne

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce na procenta a započítání 80 dní z doby před vznikem nároku na důchod

Postup pracovnice OSSZ je v pořádku v tom, že 80 dní doby pojištění získaných nad celý rok doby pojištění před vznikem nároku na starobní důchod skutečně není možné započítávat do doby určené ke zvýšení procentní výměry důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Ke zvýšení důchodu prací nad nárok je možné využít pouze dobu získanou po vzniku nároku na starobní důchod, tj. ve vašem případě po dosažení důchodového věku (3. 9. 2017).

Do doby pojištění po vzniku nároku se nezapočítávají tzv. odečítané doby (např. dny dočasné pracovní neschopnosti). Pokud byste žádné odečítané dny nezískal, byly data, kdy dochází ke zvýšení ve vašem případě následující:

2.12.2017 1,5%
2.3.2018 3,0%
31.5.2018 4,5%
29.8.2018 6,0%
27.11.2018 7,5%
25.2.2019 9,0%
26.5.2019 10,5%
24.8.2019 12,0%
22.11.2019 13,5%