Výpočtová zamítačka při pobírání podpory a invalidního důchodu II. stupně

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Nyní pobírámv ID 2.stupně a současně jsem na ÚP, kde pobírám podporu(do5/2023). Jsem narozený ve 12/1959. Když bych si nyní v r. 2022 zažádal o předčasný důchod s výpočtovou zamítačkou, a důchod bych si nechal přiznat až ve 12/2023, zůstane mi nynější podpora na ÚP a ID až do prosince r.2023?
Děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočtová zamítačka při pobírání podpory a invalidního důchodu II. stupně

Pokud nebudete mít přiznánu výplatu předčasného důchodu, bude vám i nadále náležet jak podpora v nezaměstnanosti z úřadu práce, tak i invalidní důchod. Krácení předčasného důchodu si ale snížíte pouze výdělečnou činností. Čekat tedy do prosince 2023 nedává smysl, protože důchod bude stejně pokrácený, jako byl už v prosinci 2022. Postup s odloženou výplatou by mohl být vhodný pouze v případě, že součet invalidního důchodu a podpory bude vyšší než by byl předčasný důchod, a to pouze z toho důvodu, že po tuto dobu budete pobírat více peněz – předčasný důchod ale bude i nadále stejné pokrácen (krácení si neodmažete). Čekat na dosažení důchodového věku po konci podpory (pouze s invalidním důchodem), ale jistě smysl dávat nebude, protože budete za méně peněz (invalidní důchod pro invaliditu II. stupně bude „jistě“ nižší než předčasný důchod) čekat na stále stejnou výši předčasného důchodu.