V ČR jsem od pracovala 4 roky a emigrovala do Kanady. Mohu si doplatit na starobní důchod?

Otázka:

V ČR jsem od pracovala 4 roky a emigrovala do Kanady jsem ročník 59 mohu si doplatit na starobní důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V ČR jsem od pracovala 4 roky a emigrovala do Kanady. Mohu si doplatit na starobní důchod?

V jakém rozsahu je v Česku možné doplácet pojištění, vysvětluji v článku zde. Vzhledem k tomu, že s Kanadou má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, bude vám (při splnění zákonem daných podmínek) přiznán tzv. dílčí starobní důchod.