Po žádosti o starobní důchod mi snížili invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den v roce 1993 mi byl přiznán plný invalidní důchod a byl vypočten z let 1985 ,86,92,91,90. v tomto roce jsem dovršila 65 let a požádala o starobní důchod který mi byl snížen o 2500 po odvolání mi bylo sděleno že v roce1985 mi chybí od 1.2 85 do 28.2 85 doklad o zaměstnání to vzniklo z důvodu , že jsem přecházela do jiného zaměstnání smlouvu jsem měla až od 1.3.85 měsíc 1.2.-28.2.85 jsem dělala brigádu na dohodu jelikož ŠVP Chomutov začínala svůj provoz od1.3.85 .Při přepočítání starobního důchodu mi bylo sděleno že tento rok ,který pro mne byl nejvýhodnější není započten a starobní je vypočten z let 1986, 92,91,90,89 .Je možno kvůli jednomu měsíci nepočítat tento rok do výpočtu důchodu ,protože ostatní leta ze kterého je důchod počítán je , rizikové těhotenství ,mateřská, úraz a nemoc

Doplněno:

Dobrý den podle jakého zákona a paragrafu je ,že naleží po dovršení 65let vyšší důchod invalidní versus starobní, byl mi snížen invalidní při přepočtu na starobní při odvolání mi bylo řečeno že je to tak, kam se dále odvolat , dát to k soudu nevím udělala jsem největší chybu ve svém životě ,že jsem si ho nechala přepočítat.Dekuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Po žádosti o starobní důchod mi snížili invalidní důchod

V době, kdy vám byl invalidní důchod přiznán se hodnotily výdělky pěti nejlepších let v období posledních 10 let před rokem přiznání důchodu (trochu zjednodušeně). U uvedeného jsem zcela nepochopil, z jakého důvodu došlo k zhodnocení jiných “nejlepších” let, ale chybějící jeden měsíc (pokud zbytek roku stále patří mezi “nejlepší”), nemůže zapříčinit nezapočítání výdělků tohoto roku při výpočtu důchodu.

Rozhodnutí o námitce bývají velmi obsáhlá a vysvětlení byste měla najít v něm. Bez znalosti bližších informací nejsem schopen více poradit.

Podle § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Toto se ale samozřejmě nevztahuje na vaši situaci, protože pokud se zjistí, že důchod byl spočítán chybně, musí dojít ke snížení důchodu (není možné ho dál vyplácet ve špatné výši) – § 56 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.