Sirotčí důchod a evidence na úřadu práce po 18. roce věku

Otázka:

Syn letos dostudoval a je hlášený na pracovním úřadě. V roce 2015 v únoru mu bude 26 let, dosud pobíral sirotčí důchod. Má nárok nadále pobírat sirotčí důchod? A já jestli můžu pobírat dále vdovský důchod? Děkuji.

Odpověď:

Sirotčí důchod a evidence na úřadu práce po 18. roce věku

Ne, váš syn již nebude mít nárok na výplatu sirotčího důchodu, protože nárok na sirotčí důchod má jen nezaopatřené dítě a v případě evidence na úřadu práce po 18. roce věku (i když bez podpory v nezaměstnanosti), již váš syn nesplňuje podmínky nezaopatřenosti (není nezaopatřeným dítětem). V případě, že je sirotek v evidenci úřadu práce a nepobírá podporu v nezaměstnanosti, je nezaopatřeným dítětem pouze do 18 let věku.

Ve věci vašeho nároku na váš vdovský důchod jsem vám již poskytl odpověď dne 19. 9. 2013. Tato je nadále platná.