Péče o nevlastního syna a stanovení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den, prosím o informaci: narodila jsem se v roce 1959, mám dvě děti. v r. 1989 jsem poznala svého druhého manžela – vdovce s 10letým synem v jeho péči. Od této doby jsem se o nevlastního syna starala. (vzali jsme se v r.1991). Žili jsme ve společné domácnosti. Bude se mi počítat do doby odchodu do důchodu péče o 3 děti nebo jen o 2 vlastní? Nevlastní syn loni zemřel. Jaké doklady bych potřebovala k prokázání péče o 3. dítě v případě, že by se mi započítalo do doby odchodu do důchodu. Na pobočce ČSSZ jsem se ptala dvakrát, ale pokaždé jsem dostala jinou odpověď. Děkuji

Odpověď:

Péče o nevlastního syna a stanovení důchodového věku

Obecně se tomto tématu věnuji v článku Počet vychovaných dětí a důchodový věk ženy.

Doba péče o dítě se sleduje do zletilosti, tj. do 18 let dítěte. Jak je vysvětleno ve výše odkazovaném článku, ve vašem případě je třeba, aby péče trvala nepřetržitě do zletilosti alespoň po dobu pěti roků – § 32 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.

K době péče bude přihlíženo až ode dne sňatku. Tomto případě se musí jednat o dítě manžela§ 20 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Pokud jste si tedy svého manžela vzala před 13. narozeninami syna (což podle všeho ano), bude se vám počítat jako vychované dítě pro stanovení důchodového věku. Doba péče se prokáže rodným listem syna a vaším oddacím listem.