Péče o dceru a zaměstnání na zkrácený úvazek a OSVČ

Otázka:

Dobrý den,
od roku 2008 jsem osobou pečující o dceru, osobu s II. stupněm závislosti. Jako OSVČ jsem po smrti manžela musela omezit podnikání. Nyní je, díky nízkým příjmům, mojí vedlejší činností a nehradím sociální pojištění.
V roce 2019 jsem začala pracovat na zkrácený úvazek. V průběhu minulého roku jsem měla 3 měsíce neplacené volno (leden, květen, listopad), takže mi v těchto měsících nevznikla účast na důchodovém pojištění.
Chtěla jsem se zeptat, zda mi při podání žádosti o důchod budou tyto 3 měsíce, jako pečující osobě, započítány jako náhradní doba.
Zároveň bych se chtěla zeptat na situaci, kdy jsem v roce 2018 pouze podnikala a pobírala řádově 3 měsíce nemocenské dávky. V tomto roce byly mé příjmy poprvé tak nízké, že mi jako pečující osobě, nevznikla povinnost hradit sociální pojištění. Na obdrženém informativním listu mi za tento rok bylo započteno 80% dnů nemoci. Předpokládám, že do důchodu by mi měl být rok 2018 započítán jako náhradní doba. Bude to ve výši 100% nebo bude provedena korekce díky nemoci?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o dceru a zaměstnání na zkrácený úvazek a OSVČ

Tématu péče se věnuji v tomto článku. Pokud pečujete již od roku 2008, můžete si nechat zhodnotit dobu péče již od tohoto data. Nemusí „vyzobávat“ jen některá období. OSSZ tedy zhodnotí jen doby, kdy jste pracovala na zkrácený úvazek, ale to až tak nevadí. Všechny chybějící doby se vám péčí pokryjí a případě souběhu s dobou, která se nehodnotí plně (ale na 80 %), bude také zhodnocena péče, která se hodnotí plně. Pokud navíc bude péče trvat déle než 15 let, budou se vám vyplacené příspěvky na péči hodnotit jako vyměřovací základ (výdělek). Mimo tohoto druhu výpočtu by se vám důchod počítal i „klasicky“, kdy je péče tzv. vyloučenou dobou. Nižší vyměřovací základy z podnikání a zaměstnání by však měly před vyloučenou dobou přednost. Při žádosti o důchod lze však požádat, aby se vám místo těchto nízkých výdělků hodnotila právě vyloučená doba (což je běžně výhodnější).