Péče delší než 15 let a výplata náhrady za ztrátu na výdělku

Otázka:

Pokud jsem současně na úřadu práce,pobírám rentu 4000.-(náhradu za ztrátu na výdělku pro nemoc z povolání)a jsem pečující o dvě osoby,2-4 stupen a péče nebude delší,než 15 let,jak se bude doba počítat do důchodu?Bude se vylučovat?Renta bude mít vliv na výši důchodu? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče delší než 15 let a výplata náhrady za ztrátu na výdělku

Obecně mají výdělky přednost před vyloučenou dobou. V tomto případě by se jako vyměřovací základ hodnotil součet vyplacené náhrady za ztrátu na výdělku a vyplaceného příspěvku na péči. Pokud byste chtěla, aby se jednalo o vyloučenou dobu, je třeba o to při sepisování žádosti (příp. i do 30 dnů od vydání rozhodnutí) požádat.

Otázka doplněna:

Dobrý den,včera jste mi odpovídal-poprosím ještě jednou,myslela jsem,když péče bude kratší,než 15 let. Moc děkuji,

Odpověď doplněna:

V tom případě platí to samé, ale k vyplácenému příspěvku na péči se přihlížet nebude. Jako s vyměřovacím základem bude počítáno s vyplácenou náhradou za ztrátu na výdělku. Pokud byste požadovala vyloučení těchto vyměřovacích základů (což bude velmi pravděpodobně výhodnější), musíte o to požádat.