Ovlivní snížení invalidity před důchodem výši starobního důchodu?

Otázka:

Potřebovala bych vědět, jestli bude pro mě lepší zůstat v evidenci na Pracovním úřadě do řádného odchodu do starobního důchodu, loni mi byl mi odebrán důchod 3. stupně,nyní mám důchod 2.stupně, částku 5 880 Kč. Bude to mít vliv na výši mého starobního důchodu, na který mi vzniká nárok za 4 roky a 6 měsíců? Ještě bych ráda věděla, jakou bych při předčasném odchodu do důchodu o 2 roky měla vypočítanou částku mého starobního důchodu a zda by se mi po dvou letech snížená částka dorovnala. Děkuji.

Odpověď:

Ovlivní snížení invalidity před důchodem výši starobního důchodu?

Krácení předčasného starobního důchodu je v současnosti trvalé a po dosažení důchodového věku se jeho výše nepřepočítává.

Snížení stupně invalidity může mít vliv na výši budoucího starobního důchodu, neboť doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je tzv. náhradní dobou pojištění (zjednodušeně jste sociálně pojištěná), ale při pobírání I. nebo II. stupně invalidity to neplatí (tato doba se na důchod nepočítá). Měla byste tedy pracovat nebo být v evidenci úřadu práce, ale ten se počítá pouze v tomto rozsahu. Pokud tedy budete na úřadu práce dlouho a další doba se vám již počítat nebude, může to výši starobního důchodu ovlivnit.

Výši důchodu ovlivňují získané výdělky (vyměřovací základy) a získané doby pojištění (celé roky pojištění). Vzhledem ke způsobu výpočtu starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu (na vysvětlující článek odkazuji na konci této odpovědi), nejsou až tak rozhodující výdělky, ale získaná doba pojištění ano. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu hodnotí celé roky pojištěšní a nevím, jak vám případná delší evidence na úřadu práce ovlivní získání celých let pojištění, musím uvádět, že výši důchodu “může” ovlivnit.

V současné době určitě v evidenci úřadu práce zůstaňte – co je potřeba zvážit, až budete moci do předčasného důchodu odejít, jsem vysvětloval zde.

Výpočet důchodu není nyní stanoven ani na rok 2016, takže spočítat důchod pro rok 2018 není možné (i kdyby to možné bylo, výše invalidního důchodu by k tomu nestačila).

Doporučuji vám si přečíst následující články:
Předčasný důchod
Jak se počítá starobní důchod v případě pobírání invalidního?