Jak ovlivní výši důchodu, když tento poslední rok neodpracuji celý a budu na neschopence?

Otázka:

V lednu 2023 budu žádat o starobní důchod a chtěla bych vědět, jak ovlivní výši důchodu, když tento poslední rok neodpracuji celý, budu plánovat operaci kyčle v pracovní nesch. budu cca 4-6 měsíců. O kolik přijdu, nebylo by lepší operaci posunout, co nejpozději nebo na příští rok.
děkuji za radu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak ovlivní výši důchodu, když tento poslední rok neodpracuji celý a budu na neschopence?

Neschopenka v posledním roce před důchodem ovlivní výpočet starobního důchodu úplně stejně jako neschopenka před např. 30 lety, tj. v zásadě nijak.

Doba dočasné pracovní neschopnosti v době trvání pracovního poměru se hodnotí plně (na 100 %) jako doba pojištění, zároveň jde o vyloučenou dobu, která zajišťuje, že nedochází k zhoršení průměrného výdělku z jiných období. Žádný vliv na výpočet důchodu mít neschopenka nebude. To si spíš můžete pohoršit přiznáním důchodu v roce 2023.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Jak si mohu pohoršit při přiznání v roce 23, když mohu nejdříve žádat 20.1.23 a ještě potřebuji nadělat 13 dní, abych dosáhla 44 let.

Informace z důch. aplikace
Datum dosažení důchodového věku 20. 1. 2023
Celkový počet získaných roků a dnů pojištění 43 roků a 352 dnů z
náhradní doba pojištění 1 rok a 198 dnů
Kolik doby do potřebných 35 let pojištění chybí? 0 roků a 0 dnů

Podrobnosti k výpočtu
***
Hezký den

(*** odstraněny podrobnosti výpočtu, jinak redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pohoršit si můžete úplně jednoduše, protože výpočet roku 2023 může být výrazně horší než výpočet roku 2022 po valorizacích (mimořádných v roce 2022 a „běžné“ od ledna 2023). Stejně jako tomu bylo např. mezi lety 2020 a 2021. Vzhledem k velkým mimořádným valorizacím v letošním roce se dá očekávat, že výpočet roku 2023 bude horší. S jistotou to však bude možné určit v koncem září 2022, kdy opět vydám článek se srovnáním výpočtů.

Informaci z aplikace IDA je třeba brát velmi orientačně, a to právě u jakýchkoliv predikcí do budoucna, ke kterém neznáme potřebné parametry výpočtu.