OSVČ v předčasném důchodu a spolupracující manželka

Otázka:

Dobrý den.
Mám přiznán předčasný důchod od 15.12.2022. Část budoucích příjmů, majících v roce 2023 z podnikání jako osvč, plánuji převést na manželku jako spolupracující osobu. Celkový můj příjem plánuji mít pod rozhodnou částku 96 777 Kč. Musí celkový příjem manželky z podnikání být také pod rozhodnou částku, anebo může být vyšší, např. 200 000 Kč?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSVČ v předčasném důchodu a spolupracující manželka

Podíl příjmů a výdajů připadajících na manžela/manželku nesmí činit více než 50 % – § 13 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. Nemůžete tedy na manželku převést více, než „přiznáte“ sám sobě. Jde o obecné pravidlo bez návaznosti na pobírání předčasného důchodu.