Má výplata v zahraničí vliv na výši českého důchodu?

Otázka:

Výše výplaty invalidního důchodu 3. stupně, v případě kvalifikovaných několik let placení sociálního v zahraničí a několik let v Čechách. Ráda bych se přeptala, za jakých podmínek a zda vůbec se připočítává do osobního výměru výše příjmu v zahraničí, pochopila jsem, že v mém případě se mi do výměru započítalo časové období, ale ne výše platu v zahraničí. Díky čemuž je můj výměr nízký. Anglie již zamítla výplatu z jejich strany, jelikož již několik let pracuji a bydlím v Čechách. Ale v rámci EU přece má výplata musí mít nějaký vliv na výpočet pro výplatu v ČR. Podle informace z OSSZ mi počítají pouze výplaty z České Republiky. Děkuji za informaci.

Odpověď:

Má výplata v zahraničí vliv na výši českého důchodu?

Výše výdělku v zahraničí, i když v rámci EU, nemá žádný vliv na výši jakéhokoliv českého důchodu. Do dob, které jste získala ve Velké Británii se přepočítá průměrný výdělek získaný v Česku a to takovým způsobem, který zajišťuje, že nedochází ke snížení tohoto průměru. Invalidní důchod tedy nemáte nízký, protože by vám chyběly výdělky (vyměřovací základy) ze zahraničí, ale protože jste v důsledku práce v zahraničí získala kratší dobu pojištění. Za zbývající dobu pojištění (získanou ve Velké Británii) vám má důchod vyplácet Velká Británie.

Stejně tak není možné, aby vám byl zamítnut důchod z Velké Británie, “jelikož již několik let pracujete v Čechách” – toto zakazují koordinační nařízení EU. Pravděpodobně jste podle britských předpisů nebyla uznána invalidní, příp. jste nesplnila jinou podmínku britské strany.