Odešla jsem do důchodu a zaměstnavatel mi snížil plat, má na to právo?

Otázka:

Odešla jsem do důchodu a zaměstnavatel mi snížil plat, má na to právo?

Odpověď:

Odešla jsem do důchodu a zaměstnavatel mi snížil plat, má na to právo?

Stejně jako není přiznání starobního důchodu důvodem rozvázání pracovního poměru, nemůže být ani důvodem ke snížení mzdy. Na druhou stranu to však znamená, že vám zaměstnavatel nemůže snížit mzdu, stejně jako může snížit mzdu každému jinému zaměstnanci – vše je pochopitelně trochu složitější, protože také záleží, zda máte mzdu vyměřenu ve vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo v pracovní smlouvě. Pokud by mzda byla uvedena v pracovní smlouvě, musela byste dle mého názoru snížení podepsat. (Toto je však již téma nad rámec důchodové poradny a tedy na rámec tématu, kterému podrobně rozumím a mohu dávat rady.)