Odchodné a výpočet starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
slyšel jsem, že odstupné se mi nezapočítává do výpočtu pro důchod, není to příjem. Ale jak je to s odchodným? Je to příjem? A dále prosím o provnání dvou situací: buď odpracuje v daném roce 1 měsíc a dostanu za 11 měsíců odchodné, nebo odejdu dohodou a dostanu 11 měsíců odstupné a můžu být 11 měsíců na pracovním úřadě. Do důchodu bych šel 1.1. následujícho roku. Co je pro mne výhodnější? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odchodné a výpočet starobního důchodu

Podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnuje odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že se z těchto plnění neodvádí sociální pojištění, není možné je zhodnotit při výpočtu důchod. Celý článek k tomuto tématu naleznete na webu ČSSZ.

Výši starobního důchodu ovlivňují získané doby pojištění a dále vyměřovací základy a vyloučené doby z rozhodného období (od roku 1986). Platí, že “výhodnější” je vždy mít co nejvíce doby pojištění, vyměřovacích základů a částečně i vyloučených dob. Z tohoto hlediska je výhodnější varianta s úřadem práce.